• VOOR TRAINERS, BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand onderling. Op sport.nl/corona komen links naar oefenvormen per sport;
  • Haal zelf de benodigde materialen op. Hesjes na gebruik weer wassen;
  • Het is niet toegestaan het materiaalhok tegelijk te betreden;
  • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
  • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
  • Zorgt dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in de daartoe afgebakende c.q. aan jullie toegewezen ruimtes trainen;
  • Verzamel indien nodig waardevolle spullen zoals telefoons, maar ook fietssleutels zoals te doen gebruikelijk en leg deze weg op een zichtbare, veilige plek;
  • Maak vooraf (gedrags)regels aan de kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
  • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat ze geen handen schudden;
  • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit;
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
  • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan en niet blijven rondhangen bij de ingang en/of rondom het sportpark;
  • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is. Dit laatste in overleg met een van onze co√∂rdinatoren/handhavers;
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Was en desinfecteer je handen na elke training;
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Dit uiteraard wel tijdig doorgeven aan de leeftijdsco√∂rdinator om teleurstelling bij de spelers te voorkomen;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.