• Voor ouders en verzorgers

  • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • Zorg dat je kind(eren) geen – indien niet strikt noodzakelijk – kostbare spullen meenemen. Fietssleutel, telefoon e.d., kunnen worden afgegeven bij de trainer/leider;
  • Meld je kinderen tijdig aan voor de sportactiviteit bij de trainer of leider, zodat de club rekening kan houden met de toestroom;
  • Laat je kind voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet gaan;
  • Breng je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
  • Breng je kind(eren) niet naar de club als ze klachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • Breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind(eren) weer laten sporten en naar buiten;
  • Breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Reis alleen met jouw kind(eren) ;
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark;
  • als ouder/verzorger heb je geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar het sportpark;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de club (bestuur, coördinatoren, trainers, leiders en/of handhavers);
  • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang (uitzondering), is het toegestaan om één ouder/verzorger op het sportpark aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden, dit zal bepaald worden door het bestuur;

  Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van het sportpark/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.