• Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkouden, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering kinderen tot en met 12 jaar);
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • Zorg voor voldoende drinken, deel je bidon niet met een ander;
  • Was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de sportlocatie;
  • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Schud geen handen;
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.