• Website van het RIVM
  -------------------------------------------------
  BELANGRIJKE INFORMATIE VERSOEPELING HERVATTING TRAININGEN JEUGD

  Eindhoven, 26 april 2020

  Beste leden, ouders, trainers, leiders en andere vrijwilligers.

  Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar onder begeleiding weer samen trainen in de buitenlucht. Deze versoepeling is afgelopen dinsdag aangekondigd door onze Minister-President.
  Diezelfde avond zijn we als bestuur aan de slag gegaan met de uitwerking van deze (nieuwe) maatregel.
  Ook hebben wij voorbereidingen getroffen om de versoepeling van de ‘lock down’ op een veilige manier mogelijk te maken. Hierbij hebben we (ook) de hulp van onze coördinatoren ingeschakeld.
  In dit nieuwsbericht geven we uitleg over de organisatie van de activiteiten ingaande 29 april, verantwoordelijkheden, richtlijnen en protocollen en de handhaving hiervan. Alles in het belang van veilig sporten zonder gezondheidsrisico’s.
  De verantwoordelijkheid ligt in handen van het bestuur van vv. Gestel in directe samenspraak en overleg met de gemeente. Let wel, de gemeente als ‘lokaal gezag’ kan en moet als zij daar aanleiding toe ziet, bestuurlijk handhaven. Hiertoe is zij bevoegd vanuit de geldende noodverordening. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn en wij (Gestel) ons strikt houden aan de voorschriften en aanwijzingen van zowel het bevoegde gezag en/of staffunctionarissen van Gestel! In dezen verwijzen wij ook naar onze eigen Statuten, reglementen en gedragscode die onverkort van kracht blijft.
  We hebben algemene veiligheids- en hygiëneregels opgesteld voor bestuursleden, trainers – begeleiders – vrijwilligers, sporters en ouders/verzorgers. Wij verzoeken iedereen deze richtlijnen goed door te lezen én de eigen kinderen vooraf goed te instrueren voordat we naar het sportpark komen. Let wel, dit is in het belang van ons allemaal!
  Omdat onze natuurgrasvelden momenteel in groot onderhoud zijn, hebben wij slechts de beschikking over één eigen veld (het hoofdveld/kunstgrasveld) . Uitgangspunt is dat we proberen iedereen in de gelegenheid te stellen (m.u.v. de senioren) om weer lekker te kunnen trainen. In dezen zijn we echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid en/of goodwill van trainers/leiders. Ook hebben we zoveel als mogelijk dezelfde trainingsmomenten/tijden aangehouden zoals we gewend waren en rekening gehouden met de twee leeftijdscategorieën en wisselmomenten. Let wel, gezien de beperkt beschikbare capaciteit lukt dit niet voor iedereen.

  Zoals eerder aangegeven verzoeken wij alle betrokken zowel de algemene veiligheid- en hygiëneregels goed door te lezen als ook de specifieke informatie voor de diverse doelgroepen. Onderstaand een overzicht met een link naar het betreffende document.

  Omschrijving                         - Voor wie bedoeld
  Maatregelen tegen corona      - Iedereen
  Veiligheid- en hygiëneregels   - Iedereen (link)
  Maatregelen 1                       - Trainers, begeleiders, vrijwilligers. (link)
  Maatregelen 2                       - Sporters (link)
  Maatregelen 3                       - Ouders en verzorgers (link)
  Indeling/trainingsschema       - Sporters, trainers, ouders (link)

  Hieronder een samenvatting van de belangrijkste richtlijnen en afspraken.
  Lees wel alle documenten goed door die op jou/jullie van toepassing zijn.
  # Ingangsdatum versoepeling woensdag 29 april (niet eerder). Versoepeling alleen van toepassing op onze jeugdspelers t/m 18 jaar. Senioren dus (nog) niet!
  # Lees de richtlijnen goed door en volg de aanwijzingen van de Rijksoverheid en het RIVM t.a.v. hygiëne en veiligheid goed op!
  # Als je klachten hebt: BLIJF THUIS!
  # Voordat je naar het sportpark komt: grondig handen wassen met water en zeep (20 seconden) en voordat je vertrek nog een keer naar het toilet (kleedkamers en kantine zijn gesloten).
  # Jeugdspelers t/m 12 jaar geen 1,5 meter afstand beperking onderling, wel ten opzichte van 13+, spelers 13 t/m 18 jaar wel.
  # Spelers zijn alleen welkom op het sportpark als zij staan ingedeeld voor een activiteit/training.
  Anders absoluut niet!
  # Van ouders/verzorgers verwachten we dat ze hun kinderen vooraf goed instrueren en indien nodig dit vaker herhalen.
  # Ouders/verzorgers mogen absoluut niet op het sportpark komen!
  Zij zetten hun kind(eren) af bij het sportpark (en halen ze daar weer op) voor zover ze niet op eigen gelegenheid kunnen/mogen komen. Voor ouders/verzorgers (en anderen) gelden uiteraard ook de 1,5 meter afstand regels.
  # Volg alle instructies op van Gestel-officials zoals bestuursleden, coördinatoren, trainers/leiders en/of handhavers). Zij zijn volledig bevoegd om – daar waar nodig – in te grijpen.
  # Kijk regelmatig op de website van Gestel voor eventuele updates, doorgevoerde wijzigingen. Dus ook voordat je naar de training gaat, mocht er tussentijds iets gewijzigd zijn. Dit, om teleurstellingen te voorkomen. Let op: dit is een kleine moeite en je eigen verantwoordelijkheid!

  Als bestuur zijn we blij, dat in ieder geval onze jeugdleden weer aan de slag kunnen. Weliswaar zijn wedstrijden (nog) niet toegestaan en moeten onze senioren nog even geduld hebben. Ook hebben we in overleg met de gemeente ervoor gekozen om de activiteiten alleen open te stellen voor onze eigen leden!
  Voor alle duidelijkheid; willen we dat dit een succes wordt, moet iedereen, maar dan ook echt iedereen zich houden aan de regels en/of afspraken. Dat betekent ook dat onze leden en ouders/verzorgers alle instructies opvolgen, zich houden aan de toegewezen trainingstijd (dus niet proberen aan te sluiten bij een ander) en op tijd komen (te laat, is niet meer naar binnen).
  Tot slot willen we vooral ook dat onze jeugdleden veel plezier beleven aan het weer lekker kunnen trainen met elkaar.
  Ik reken op jullie allemaal. Laat zien in houding én gedrag, waarom wij zo’n mooie vereniging zijn.
  Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich de afgelopen dagen hebben ingezet om – ondanks de zeer korte voorbereidingstijd – dit mogelijk hebben gemaakt.
  Met sportieve groet,

  Dion van Wanrooy
  Jeugd voorzitter

  -------------------------------------------------
  22-04-2020
  Om 19:00 uur hebben onze Minister President Mark Rutte en Jaap van Dissel (directeur RIVM) de natie toegesproken en de versoepeling van de maatregelen bekend gemaakt en toegelicht. De basisscholen gaan na de meivakantie weer open en kinderen mogen weer gaan sporten!

  Het bestuur van vv Gestel is door de versoepeling verrast en is meteen na de persconferentie in vergadering (digitaal) bij elkaar gekomen. We hebben de maatregelen de revue laten passeren en besproken wat dit voor onze vereniging betekent.

  Het OMT (Outbreak Management Team) heeft aangegeven dat:

  1. Kinderen tot 12 jaar mogen weer buiten gaan sporten. Daarbij hoeven ze geen anderhalve meter afstand meer te houden;
  2. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar mogen ook weer gaan sporten buiten, maar zij moeten wel afstand tot elkaar bewaren.
  3. Ook roept de Regering op, e.e.a. ook toegankelijk te maken voor niet-leden.
  4. De regels voor volwassenen worden niet versoepeld als het aan het OMT ligt. Er is volgens hen nog een te groot risico voor een snellen en te brede verspreiding van het virus als zij weer in groepsverband gaan sporten.

  Wat dit voor vv Gestel betekent is nu (nog) niet duidelijk.
  Om te voorkomen dat er allerlei misverstanden ontstaan of aannames worden gedaan, willen we iedereen verzoeken nadere berichtgeving van het bestuur en de gemeente af te wachten.

  Wat speelt is, dat in overleg met de gemeente het groot onderhoud van de velden naar voren is gehaald.
  Er zou dit seizoen immers niet meer gevoetbald worden.
  Dit zou kunnen betekenen dat we slechts de beschikking hebben over één veld: het hoofdveld.
  Ook weten we (nog) niet wie er eventueel beschikbaar zijn om (mede) invulling te geven aan een programma.
  Denk hierbij aan trainers, coördinatoren en andere vrijwilligers die alle randzaken moeten regelen zoals het openstellen van het sportpark, uitgifte materialen e.d. ook mogen er geen ouders langs de lijn staan, kan er niet gedoucht worden en is het na de activiteit meteen naar huis.

  Allemaal vragen die wij na dinsdag 21 april, 19:00 uur (toespraak Minister President) niet meteen kunnen beantwoorden.

  Hier is tijd en overleg voor nodig om alles in goede banen te leiden.
  Geef ons dus een paar dagen de tijd en volg de website en onze Facebook pagina voor meer nieuws.

  Namens het bestuur en coördinatoren,

  Herman Brugmans
  voorzitter

  -------------------------------------------------
  15-03-2020

  De kantine zal tot 6 april gesloten zijn, alle geplande activiteiten worden verzet of geannuleerd.

  Het Bestuur.

  -------------------------------------------------
  15-3-2020 20:30

  Bericht van de KNVB:
  Beste bestuurder,

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

  Deze beslissing is bedoeld om de verdere verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. We begrijpen dat het voor de voetballiefhebber erg vervelend is. Maar dit is onbekend terrein, en daar horen soms drastische maatregelen bij. Ons advies is dan ook om hier gehoor aan te geven en als voetbalbranche hetzelfde te doen door niet te trainen en alles te sluiten. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

  De komende periode gebruiken we om verder na te denken over de beste oplossing om gezamenlijk de competities alsnog tot een goed einde te brengen.

  Voor verdere informatie zie www.knvb.nl

  Met vriendelijke groet,
  KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

  Jan Dirk van der Zee
  Directeur-bestuurder amateur- en vrouwenvoetbal

  -------------------------------------------------
  12-3-2020 20:50

  Vandaag is het besluit genomen om alle amateurvoetbal wedstrijden tot en met 31 maart te cancelen.
  Eveneens heeft de KNVB opgeroepen om in deze periode alle trainingen en bijeenkomsten te schrappen.

  Hoe vervelend het ook is, hebben wij uiteraard de beslissing genomen om hier gehoor aan te geven.
  Tot en met 31 maart zijn er bij vv Gestel geen wedstrijden en trainingen.

  Activiteiten in de kantine worden per activiteit bekeken of ze wel of geen doorgaan kunnen vinden.

  Bestuur vv Gestel

  -------------------------------------------------
  12-3-2020 17:00

  De KNVB heeft alle amateurvoetbalcompetities in Nederland stilgelegd tot 1 april vanwege het coronavirus.

  Dit betekent dat er zowel komende zaterdag en zondag als de twee weekeinde daarop 21 /22 en 28/29 maart niet gevoetbald wordt op amateurniveau.

  Eerder deze week werd bekend dat alle Brabantse clubs niet in actie zouden komen, maar die maatregel geldt nu voor alle amateurvoetbalteams in Nederland.

  Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen kondigde het kabinet donderdag aan dat evenementen met meer dan honderd toeschouwers deze maand geen doorgang kunnen vinden. De KNVB besloot daarop om alle wedstrijden af te gelasten.

  BRON: © 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

  -------------------------------------------------
  11-3-2020 14:00

  Beste leden,

  Tot nader order zijn in overleg met de KNVB alle amateurwedstrijden in Brabant tot en met maandag afgelast. Verder hebben we als Eindhovens amateurvoetbal (i.o.m. KNVB en gemeente) besloten om preventief ook alle trainingen af te gelasten evenals grote(re) bijeenkomsten/evenementen.

  Dus ook de kaartavond op vrijdag 13-3, gaat NIET door.

  Op Omroep Brabant is een bericht verschenen dat een lid van s.v. Unitas ’59 besmet zou zijn met het Corona virus. Dit berust echter op een misverstand. Het betreft een lid van Unitas ’30.

  We houden jullie verder op de hoogte.

  Gemeente Eindhoven
  -------------------------------------------------

  10-3-2020 18:00

  Beste leden.

  Het gesprek gaat deze dagen bijna nergens anders meer over: het corona-virus.
  Als amateur voetbalvereniging volgen wij de KNVB in deze. En de KNVB verwijst naar de richtlijnen en adviezen van het RIVM.

  Ik begrijp dat er vandaag op school maatregelen zijn genomen en ik heb gehoord dat de gemeenteraad morgen dit onderwerp ook bespreekt. Zoals de algemene richtlijnen aangeven is het verstandig om bij klachten thuis te blijven.

  Dat is daarmee ook onze spelregel. Het is verstandig om de hygiëne maatregelen bij virussen goed op te volgen. Als je gewoon gezond bent en geen klachten hebt kun je trainen en voetballen.

  Kinderen en jeugdleiders die griepverschijnselen hebben, verkouden zijn en veel hoesten en of niezen blijven beter thuis totdat zij 1 dag geen klachten meer hebben.

  Vooralsnog hebben wij geen trainingen of wedstrijden afgelast en als we niet te veel uitvallers krijgen dan zullen wij dat ook niet doen.

  Jeugdleiders hebben het recht om de regels toe te passen en kunnen kinderen met klachten dus naar huis sturen naar eigen inzicht en met grote zorgvuldigheid.

  Wees voorzichtig, let goed op elkaar en blijf ook gewoon rustig.

  Het Bestuur.
  -------------------------------------------------