• Nieuwsbrief Januari

  NIEUWJAARSRECEPTIE:

  Zondagmiddag 8 januari vanaf 14.00 uur. Alle leden zijn welkom.

  Om 12.00 uur spelen de Veteranen en Gestel 3 vriendschappelijk tegen elkaar.

  Donderdag 26 januari om 18.00 uur PLANNEN OVER DE VISIE EN KERNWAARDEN VAN VV GESTEL.

  De afgelopen tijd is er veel werk verricht door verschillende vrijwilligers om alles op papier te zetten.

  Deze ideeën presenteren wij graag aan jullie. Wij zijn benieuwd naar jullie reacties en ideeën om in de toekomst een Vv Gestel neer te zetten waar het fijn voetballen is!

  Maandag 13 februari 20.00 uur ALGEMENE LEDEN VERGADERING.

  Op deze avond legt het bestuur verantwoording af over het seizoen 2021 – 2022.

  Verder hebben wij jullie toestemming nodig voor het varen van de koers voor de komende jaren.

  https://www.vv-gestel.com/

  Onze site wordt op dit moment onderhanden genomen.

  Het is nog niet klaar maar neem er alvast een kijkje.

  Huiskamer van Gestel:

  Op woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur is onze kantine open.

  Dit is voor iedereen uit de buurt die bv wilt biljarten of een kaartje leggen.

  Een gezellig praatje kan ook natuurlijk.

  Activiteiten:

  8 januari Nieuwjaarsreceptie vanaf 14.00 uur.

  26 januari 18.00 uur presentatie Visie en Kernwaarden

  13 februari 20.00 ALV

  24 februari opendag voor de kinderen uit Gestel

  Vrijwilligers:

  wij zoeken vrijwilligers op diverse vlakken: administratief, organisatorisch, op voetbalgebied, enz.

  Wil je de vereniging helpen, kan al vanaf een uur per week, meldt je eigen aan (de vereniging zijn wij)!!!

  Kopij nieuwsbrief.

  Heb jij iets te melden vanuit bv jouw elftal voor deze nieuwsbrief, stuur het dan naar ledenadministratie@vv-gestel.com

   

  Met een sportieve groet,

   

  Herman Brugmans voorzitter