• Nieuwsbrief Februari

   

  MAANDAG 13 FEBRUARI 20.00 UUR ALGEMENE LEDEN VERGADERING:

   

  Agenda

  • Notulen ALV 2020/2021.
  • Financieel jaarverslag 2021/2022.
  • Begroting 2022/2023.
  • Statuten moeten door de leden goedgekeurd worden, deze staan ter inzage op onze vernieuwde site: vv-gestel.com
  • Wat staat er te gebeuren met: bv KNVB, Gemeente Eindhoven, Vitality, Huiskamer van Gestel en TAAKIE.

  Jullie als leden bepalen mede de koers voor de komende jaren, zorg dat je er bij bent en laat je stem horen!!!

  https://www.vv-gestel.com/

  Onze site wordt op dit moment onderhanden genomen.

  Als je suggesties hebt, horen wij dat graag!

  Huiskamer van Gestel:

  Op woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur is onze kantine open.

  Dit is voor iedereen uit de buurt die bv wilt biljarten of een kaartje leggen.

  Een gezellig praatje kan ook natuurlijk.

  Activiteiten:

  13 februari 20.00 ALV

  23 februari opendag voor de kinderen uit Gestel

  27 februari start Vitality

  28 mei Jeugdtoernooi

  Kopij nieuwsbrief.

  Heb jij iets te melden vanuit bv jouw elftal voor deze nieuwsbrief, stuur het dan naar ledenadministratie@vv-gestel.com

   

  Met een sportieve groet,

   

  Herman Brugmans voorzitter