• Lidmaatschap

  Aanmelden

  Het aanmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Aanmelding geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de secretaris of bij de ledenadministratie. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten een geldig legitimatiebewijs tonen bij inschrijving.

 • Voor meer informatie over de vereniging download clubinformatie via onderstaande button.

  Meer Informatie

 • Privacy

  vv Gestel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy policy is terug te vinden op onze website; vv-gestel.com.

  Proefperiode

  Iemand, die interesse heeft in een lidmaatschap van vv Gestel, mag gedurende een periode van maximaal 2 weken vrijblijvend meetrainen met het team waarbij hij/zij ingedeeld zal worden bij een lidmaatschap. Na 2 weken wordt hij/zij lid of stopt hij/zij met trainen.

 • Als je lid wilt worden van vv Gestel kun je onderstaand aanmeldingsformulier downloaden en in de bestuurskamer afgeven.

  Lid worden

 • Afmelden

  Het afmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, daar is ook een formulier ter verkrijgen. Het afmelden mag ook via een e-mail naar (ledenadministratie@vv-gestel.com.

  Let op: indien een speler/speelster meldt aan de leider of trainer dat hij/zij stopt of gaat stoppen met voetballen dan geldt dit niet als een officiƫle afmelding en loopt de contributieverplichting door! Zie verder de Contributieregels, Einde lidmaatschap.

  Overschrijving

  Als men het lidmaatschap bij vv Gestel wil opzeggen en lid wil worden van een andere vereniging dient men zich te melden bij ledenadministratie van de nieuwe vereniging, zij dienen dan digitaal een verzoek in tot overschrijving . Als aan alle financiƫle verplichtingen is voldaan en de kleding van vv Gestel is ingeleverd, stemt onze vereniging doorgaans in met overschrijving. Overschrijving wordt door de KNVB verleend:

  • tijdens het seizoen als er een gewichtige reden voor is, zoals verhuizing naar een plaats die meer dan 15 kilometer verder ligt;
  • voor de aanvang van een seizoen als het verzoek voor 15 juni bij de KNVB is ingediend.
  • tussentijds in de periode vanaf 16 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart ( B-categorie).

  Van spelend lid naar steunend lid

  Stuur een briefje of e-mail (ledenadministratie@vv-gestel.com) naar de ledenadministratie. Per 1 juli van het betreffende jaar wordt men steunend lid van vv Gestel. Wij zorgen voor aanpassing van het lidmaatschapsbedrag. Hiervan ontvangt men geen bevestiging.

  Verhuizing of wijziging betaalrekening

  Stuur een briefje of e-mail naar de ledenadministratie. Op de door jou gewenste datum gaat de wijziging in.

  Een nauwkeurig bijgewerkte ledenadministratie is van groot belang voor onze vereniging. Dat wordt door de leden vaak onderschat. Daarom dienen wijzigingen van gegevens die in de ledenadministratie zijn opgenomen, zoals adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen e.d. zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

 • Als je wilt afmelden als lid van vv Gestel kun je onderstaand afmeldingsformulier downloaden en in de bestuurskamer afgeven.

  Afmelden