• Alcohol

    Door een wijziging in de wet is het vanaf 1 januari 2014 verboden om alcohol te verkopen aan jongeren jonger dan 18 jaar. Dit geldt ook in sportkantines. Of we het nu leuk vinden of niet. Voor vv Gestel heeft dit ook gevolgen. Sterker nog: het niet naleven daarvan kan de club op hoge boetes komen te staan en in het ergste geval (tijdelijke) sluiting van de kantine. Ook voor de minderjarigen zelf zijn er consequenties: op het openbaar in bezit hebben van alcohol houdende drank (en dat is al als je een biertje of zelfs een Radler in je handen hebt!) staat een boete van € 90,-. Vanaf 1 januari 2014 wordt er dus geen alcohol meer geschonken aan leden of andere bezoekers jonger dan 18 jaar. Vv Gestel verwacht een strak controlebeleid vanuit de gemeente en ziet zich genoodzaakt om de volgende regels op te tellen: Kantinemedewerkers zullen bij twijfel altijd om een ID-bewijs vragen. Ben je dus net 18 of een jonge-senior, zorg dat je altijd je ID-bewijs bij je hebt. Tegen leden of andere bezoekers onder de 18 jaar die alcohol nuttigen op ons sportpark zullen wij stappen ondernemen. Te denken is aan (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot het sportpark. Tegen leden of andere bezoekers die alcohol kopen en vervolgens doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar zijn wij ook genoodzaakt vergelijkbare maatregelen te nemen. Indien vv Gestel schade lijdt door bovengenoemde punten zal vv Gestel de schade verhalen op deze leden of bezoekers.

  • Roken

    De sportsector is sinds 1 juli 2008 tegelijk met de horeca-, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in sportaccommodaties is vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. Zowel sporters, bezoekers, werknemers als vrijwilligers mogen geen last hebben van tabaksrook. Dat betekent dat ook de sportkantine rookvrij moet zijn.