• Gedragsregels

  Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Om deze reden hanteren we binnen v.v. Gestel dan ook de gedragscode vanuit het NOC*NSF (Gedragscode Centrum Veilige Sport Nederland). Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld. Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

 • Algemene Gedragsregels

  • Iedereen is welkom en respecteert elkaar.
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
  • Wij tonen waardering voor de functionarissen en de scheidsrechter.
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van. Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!
 • De volgende gedragsregels voor spelers hanteren wij

  IK:

   

  • Kom gemaakte afspraken na
  • Kom op tijd en meld mij tijdig af als ik niet kan komen (voor 16:00 uur  bij een training).
  • Betaal op tijd de contributie.
  • Toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen.
  • Speel volgens de bekende en afgesproken spelregels.
  • Gedraag me sportief in en buiten het veld (trainingen en wedstrijden).
  • Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren.
  • Bedank de tegenstander voor de wedstrijd en feliciteer als zij hebben gewonnen.
  • Scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek.
  • Douche mijzelf na de wedstrijd en na de training (In overleg met ouders kan anders besloten worden).
  • Laat de kleedkamer na gebruik netjes achter (thuis en uit).
  • Heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af.
  • Toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers.
  • Spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan.
  • Ben mij ervan bewust dat kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten door mijzelf betaald dienen te worden.
  • Ben zuinig op het tenue wat ik heb ontvangen van de vereniging en zal dit aan het eind van het seizoen inleveren.
  • Geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  • Kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  • Meld bij het ervaren of zien van wangedrag dit bij de trainer/teamleider of bij de vertrouwenspersoon van de vereniging.
 • De volgende gedragsregels voor ouders hanteren wij

  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Val een beslissing (in woord en gebaar) van de scheids- en grensrechter/ wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • De teams worden volgens de KNVB-richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn, zij automatisch in een hoger team komen.
  • Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Het aanmelden d.m.v. een inschrijfformulier, het afmelden d.m.v. een uitschrijfformulier. Beide formulieren zijn te verkrijgen in de bestuurskamer of kan van de website (vv-gestel.com) gehaald worden.
  • De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
  • Vanaf 1 augustus 2022 is op ons sportpark een algeheel rookverbod van kracht. Roken is alleen toegestaan buiten het sportpark.
  • Het enthousiasme van de ouders is belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen.
  • Ouders die commentaar hebben op trainers, leiders of andere betrokkene worden per direct benaderd voor een kaderfunctie.
  • Ouders geven anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  • Ouders komen niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raakt de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
  • Ouders maken en verspreiden zonder toestemming geen foto’s en video’s van spelers/kinderen, die niet van hunzelf zijn.
  • Ouders melden bij het ervaren of zien van wangedrag dit bij de trainer/teamleider of bij de vertrouwenspersoon van de vereniging.
  • Laat het bij aanmoedigingen, maar geef geen aanwijzingen.
 • Sancties bij wangedrag (Zero Tolerance beleid) normen en waardencommissie

  • Vernieling; Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
  • Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proeftijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
  • Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
  • Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
  • Opname (video of foto) maken zonder toestemming; Waarschuwing en bij herhaling kan het leiden tot verwijdering van de club.
  • Seksueel overschrijden gedrag; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club. Er wordt altijd een melding gemaakt bij het sport tuchtrecht.
  • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.
  • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.
 • Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen

  • Geef waardevolle spullen altijd af in bewaring, voordat je gaat trainen of een wedstrijd gaat spelen. Er zijn kluisjes beschikbaar in de bestuurskamer.
  • Laat dure spullen thuis.
  • De laatste speler die de kleedkamer verlaat geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op slot kan (laten) doen.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • WIJ ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS

  Heb je interesse neem contact op met een bestuurslid of stuur een email naar ledenadministratie@vv-gestel.com.