• Alvorens over te gaan tot het invullen van het bijgevoegde aanmeldingsformulier volgen hier enkele mededelingen.
  Wij raden je aan deze eerst aandachtig te lezen.

  1. De voetbalvereniging vv Gestel is opgericht op 1 juli 2005 te Eindhoven, stadsdeel Gestel. vv Gestel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer; 17179718

  2. Je wordt aangenomen als lid conform de eisen van de KNVB en volgens de bepalingen opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze liggen ter inzage bij het secretariaat;

  3. leder lid is verplicht te spelen in het speciale vv Gestel-tenue wat bestaat uit;

               - Geel-blauw shirt met embleem van vv Gestel

               - Blauwe voetbalbroek

               - Witte kousen

               Het tenue voor de jeugdspelers wordt verstrekt in bruikleen.
               Voor senioren is het tenue alleen op afspraak verkrijgbaar via de vereniging.
               De richtprijs voor zo'n tenue bedraagt ongeveer € 50,00.
               Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is verplicht.

  1. Via de website van vv Gestel (vv-gestel.com), kan je op de hoogte blijven van het wel en wee van de vereniging vv Gestel. Op de site wordt ook het wedstrijdprogramma voor de eerstkomende weken en verder nieuws vermeld.

  2. De inning van de contributiegelden verloopt via onze partner NIKKI. Zij zullen je de mogelijkheid bieden de volledige contributie in één keer te betalen (zonder administratiekosten) of om in maandelijkse termijnen de contributie te betalen. Bij de betaling in maandelijkse termijnen rekent NIKKI administratiekosten. Dit bedrag is 10% van het contributiebedrag met een maximum van €19.-.

  3. Wij zullen je contactgegevens dan ook delen met NIKKI. Zij nemen dan contact met je op om de contributie te voldoen.

  4. De jaarlijkse contributiebedragen per 1 juli 2024 zijn, per jaar.

  (leeftijden zijn per 1 januari in het lopende seizoen)

  Mini's t/m 5 jaar         €   49,00
  Leden 6 t/m 7 jaar      € 109,00
  Leden 8 t/m 13 jaar    € 165,00
  Leden 14 t/m 19 jaar  € 185,00
  Oldstars                     € 120,00
  Veteranen                  € 120,00
  Senioren leden           € 210,00
  Zaal                          € 175,00
  SAE leden                  Op afspraak