• AVG

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook voetbalverenigingen hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Organisaties krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met gegevens van personen. Eind mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG. Hieronder benoemen de belangrijkste items:

  Privacy: wat is dat?

  Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Als sportvereniging ben je wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels. Om te begrijpen hoe je die regels naleeft, is het handig om enkele basisbegrippen te kennen. De belangrijkste begrippen lichten we hierna toe.

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon. Het gaat dus om álle informatie over een persoon. Het maakt daarbij niet uit of informatie ‘privé’, publiek bekend, oud of nieuw, relevant of juist volstrekt onbelangrijk is. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, leeftijd, lichaamslengte, dieet, geslacht, seksuele voorkeur, e-mailadres en de herkenbare afbeelding in een foto of video. Ook gegevens over iemands gedrag en voorspellingen daarvan kunnen persoonsgegevens zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemands locatiegegeven of een analyse van iemands fysieke inspanning via populaire wearables en apps. Zulke gegevens zijn natuurlijk privacygevoelig.

  Wanneer is iemand identificeerbaar?

  We spreken van een persoonsgegeven als een gegeven herleidbaar is tot een persoon. Vaak is informatie eenvoudig gekoppeld aan een naam of aan een uniek nummer, zodat je een persoon direct kunt identificeren. Stel dat onze secretaris van onze vereniging gebruikmaakt van een persoonlijk emailadres. Dan is dat e-mailadres een persoonsgegeven. Soms is identificatie weliswaar niet direct, maar wel indirect mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een teamfoto.

  Sportlink

  Sportlink is bijvoorbeeld zo'n organisatie die over gegevens van leden beschikt in opdracht van vv Gestel of de KNVB. Sportlink dient vanuit deze rol helder te maken wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Sportlink heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenoemde bewerkersovereenkomst al opgenomen. De KNVB en een bij de KNVB aangesloten club hoeven dus onderling, voor wat betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink, geen verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze verstrekkingen worden namelijk niet beschouwd als verstrekkingen aan derden in de zin van privacywetgeving.

  Privacy niveaus binnen Sportlink

  Een privacy niveau is persoonlijk. Het bepaalt welke van jouw persoonsgegevens mat anderen gedeeld worden. Personen die gebruik maken van de app Voetbal.nl of de app KNVB Wedstrijdzaken hebben de keuze uit 3 niveaus: Afgeschermd, Normaal en Beperkt. Afgeschermd: Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen, zoals het digitaal wedstrijdformulier. Persoonsgegevens, die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren, worden zichtbaar voor de gebruiker. Normaal: Met dit privacy niveau zijn alle persoonsgegevens zichtbaar voor anderen. Beperkt: Met dit privacy niveau maken personen in de app zich bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden, maar er is geen foto zichtbaar voor anderen.

  Beeldmateriaal en sociale media

  De nieuwe media zorgen voor steeds meer mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld gebruik van foto’s en video’s op onze e website en sociale media. Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene zijn meestal persoonsgegevens. In principe moet iedereen die op een foto komt, daar expliciet toestemming voor geven. Voor nieuwe leden lossen we dit op voorhand op door het opnemen van een algemene toestemmingsbepaling op het inschrijfformulier. Voor het maken en publiceren ervan hebben we als vereniging meestal toestemming nodig van de betrokkene. In de aanloop naar het nieuwe het seizoen zullen wij u vragen om expliciet toestemming te geven Nieuwsbrief Geregeld ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin zowel verenigingsinformatie. Verzending van de nieuwsbrief blijft toegestaan. Omdat u in het verleden hiervoor niet expliciet om toestemming is gevraagd, bieden wij u bij iedere volgende nieuwsbrief een uitschrijfmogelijkheid. Door middel van een reactie op deze nieuwsbrief kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Link naar Privacy Policy Link naar Privacy Verklaring